Styret for 2019 etter årsmøte 20.2.19.

Elkem Fiskaa Pensjonistklubb

Postadresse:          PB 8040, Vågsbygd, N-4675 Kristiansand S.

Besøksadresse:     Fiskaaveien 100,  N-4621 Kristiansand S.

Mail:                          post@efpklubb.no 

Nettside:                   www.elfklubb.no

Telefon:                     905 78 798

Bankkonto nr.           3000 12 26084 (Sparebank Sør)

Organisasjons nr.     919 81 34 58 (Opprettet 15.11.2017) 

NØKKEL TIL BILVERKSTEDET: Kontakt vakta på Fiskaa som vet hvem vi skal kontakte.

MAIL TIL VAKTA:  resepsjonen.krs@elkem.no eller tlf. 390 17000.

 BESTILLING AV MAT, KAKER, KAFFE OG DRIKKE: 

1  Kantina i Velferdsbygget:  mobil 400 11 013 (for bestilling av mat, KAKER mm til møter).

Alternativ er å sende mail til kantina:  krskantine@elkem.com. Må betales kontant.

2  Kaker kan bestilles hos Kjøkkenskapet: 452 56 000 og de sender da regning.(Husk og oppgi faktura adressen dersom vi skal faktureres - de leverer på Fiskaa). De fakturer om man forespørr på forhånd.

Alternativ er Lille Bakeri i Vågsbygd  mob 452 56 000

3  VARODD - Kantine & bageri har fokus på ferske råvarer, og tar vare på gode mattradisjoner. De lager daglig sunne og gode bakervarer uten konserveringsmidler, som koldtbord, varm og kald mat, tapas, sjømat, ferske bakervarer, kaker og annet bakverk. tlf. 38 14 48 28. De fakturerer.

4  LYNGRILLEN (Gjerstad) tlf. 371 58 162. Må betales kontant.

5 Kaker mm kan også bestilles/kjøpes på Coop Mega. Må beetales ved henting.

MUSIKER:

Trekkspill - Karstein Berntsen - Tinnheia. mob 905 66 372

ROLLE NAVN VALGPERIODE MOBIL
Styreleder og ansvarlig økonomi, nettside og Facebook Bjørn Johan Andersen (BJA) 2018/2019 905 78 798
Kasserer og Nestleder Sigurd FInne (SF) 2018/2019 975 70 563
Styremedlem og Referent Johan Svensson (JS) 2018/2019 900 98 747
Styremedlem Tore Brunov Larsen (TBL) 2018/2019 982 12 780
Styremedlem Arild Borgan 2019/2020 982 40 821
Styremedlem Bjørn Egil Hansen (BEH) 2019/2020 915 52 967
Styremedem Liv Edel Ramsdal 2019/2020 917 81 242
Styremedlem Berit Myhra 2019/2020 470 16 432
Varamedlem Johnny T Nilsen (JTN) 2019/2020 988 35 171
Varamedlem Svein Øvrebø (SØ) 2019/2020 915 58 908

I tillegg har vi valgte personer som skal ivareta følgende:
- Revisjon: Finn Lohne (2019/2020)
- Valgkomiteen: Helge Tobiassen (2018/2019) og Helge Sigmund Fiskaa (2019/2020)

Kontaktperson Elkem: Unni Wilhelmsen mobil 906 55 241