Industriområdet til Elkem i Vågsbygd, Kristiansand

Elkem Fiskaa Pensjonistklubb, Kristiansand

Pensjonistklubben ble stiftet 7.9.1999 med det formål å overta de aktiviteter Elkemenhetene på Fiskaa industriområdet hadde utført tidligere for pensjonistene.

Formålet med klubben er å arbeide for at klubbens medlemmer med ektefelle/samboer/partner skal få anledning tiil å delta på Sosiale arrangementer, Turer inn og utland, Møter/samlinger på bedriften, Besøke andre bedrifter og Leie inn kåsør/foredragsholdere utenfra.

Pensjonistklubben har et samarbeid med Funksjonæres Hytteforening på Fiskaa om leiemulighet av deres hytter som er på Hallandvik, Langenes, Vallesverd, Høvringlia, Byglandsfjord og  Bjørnevann. Ta kontakt for å få vite mer om saken.

Arbeidet med å tilby aktiviteter og møter er godt ivaretatt på det 20. året i 2019 og det er et godt samarbeid med Elkem som gir oss økonomisk støtte, kontor og møterom.

Klubben har ca. 205 medlemmer -140 hovedmedlemmer og 65 partnere.

Det holdes jevnlig styre- og medlemsmøter og i god tradisjon inviteres det til busstur i juni, dagstur på ettersommeren og en oppmerksonhet til jul. På bussturene har vi enkelte gang samarbeid med andre pensjonistgrupper for å fylle opp bussen.

Klubben koordinerer også blomstergaver ved runde år som 70-75-80-85 osv. samt krans ved bisettelse/begravelse.

Ønsker du/dere å bli medlemm, så finnes våre vedtekter og innmeldingsskjema på vår nettside eller ta kontakt med oss på telefonen.

 Hilsen

Elkem Fiskaa Pensjonistklubb

T:     90 578 798

O:    91 981 3456 (foretaksnummer) 

F:     Elkem FIskaa Pensjonistklubb

N:     www.efpklubb.no  

E:     post@efpklubb.no

 

 


 Nettansvarlig  er lederen i klubben.

Tillatselse til bruk av bilder.