Adresse:

P.B. 8040 Vågsbygd,

N - 4675  Kristiansand

Mail:  post@efpklubb.no

Bank kto: 3000 12 26084

_________________________________________________________________________

Opptakskrav fom. 2019 for å bli medlem i pensjonistklubben:

Pensjonister menes personer som har sluttet pga:

 1. Uføretrygd og som har arbeidet i minst 15 år.
 2. Personer som har gått av på uføretrygd etter fylte 55 år og som har arbeidet i minst 10 år.
 3. I tillegg kommer AFP/alderspensjonister med mer enn 10 års ansettelse i bedriften.
 4. Personer som har fylt 62 år og  jobber 50% eller mindre, kan søke om å bli medlemi klubben forutsatt 10 års ansinitet ved søknadstidspunktet.                                      Klubben gir ikke julegave til personen så lenge personen har et ansettelseforhold.      (Nytt pkt. vedtatt på årsmøte 20.2.2019.)
 5. Andre grunner i søknaden vil bli styrebehandlet.

Kontigent fom. 2019:

Hovedmedlem:                                                     kr  200,-

Etefelle/samboer/partner:                                    kr 100,-                                                                              (Økt med kr. 50,- på årsmøte 20.2.2019)

Når hovedmedlemmet bortfaller, så kan eventuell ledsager bli hovedmedlem dersom ledsager har vært medlem i samme tidsrom.  Ledsager må da betale årsavgift på kr 200, og har da samme rettigheter som hovedmedlemmet, men får ikke blomster ved fylte runde år eller krans ved begravelsen/bisettelse.

Når man betaler årskontigenten, så er det er viktig at man oppgir:  

 • Navn på medlemmet og event. /ledsager.
 • Året kontigenten gjelder for.

Ved bruk av nettbank, kan dette skrives i rubrikk for ”Melding til mottaker”. Kontigenten kan også betales på annen måte etter avtale.

 _____________________________________________________________________________

 

Vedtekter fom. 2019:

Formål

§ 1  

Arbeide for at klubbens medlemmer med ektefelle/samboer/partner skal få anledning tiil å delta på sosiale arrangementer.

 • Turer inn og utland
 • Møter/samlinger på bedriften
 • Besøke andre bedrifter
 • Leie inn kåsør/foredragsholdere utenfra

 § 2 

Foreningens styre består av 8 medlemmer og 2  varamedlemmer.                                                 (Økt fra 7 til 8 medlemmer i styret på årsmøte 20.2.2019)

 • Styret velges på klubbens årsmøte.

Leder velges separat og tegner foreningen for seg sammen med ett styremedlem.  Sekretær og kasserer velges innen styret. 1)

§ 3

Årsmøtet avholdes i  januar/februar måned og  regnskapsåret følger kalenderåret.

Innkalling til årsmøtet skjer med 14 dagers varsel.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende 7 dager før årsmøtet finner sted.

§ 4

Endring av kontigentens størrelse kan kun skje på årsmøtet.


 

1) Revidert på årsmøte 15.3.2017 hvor vi ble enig om følgende:

Dette foreslås at nestleder ikke velges seperat på årsmøte og det er opp til styret om de skal        ha en nestleder eller at denne funksjonen kan ivaretas av kasserer som en stedfortreder for leder.  Det betyr at setningen med at «nest-leder tegner foreningen sammen med et styremedlem utgår.