Tur 219.2019 Alcon og Chassix- progr og invitasjon-kopi