Styrets aktivteter

Møtedato Sted Info Pris
Januar tirsdag 21. kl. 9-12 Lillekantina FIskaa Styresaker og forberedelse årsmøte 2020 Lett servering
Februar tirsdag 25. kl.11:00-13:00 Arkivet på Grim Styresaker og årsmøte Forberedelser til årsmøte kl. 14.
Mars tirsdag 3. kl. 9-12 Elkem Fiskaa Styresaker Lett servering
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember, 15. kl. 9 Styremøte før julemøte med medlemmene