Medlemsinformasjon 2021

Bilde er fra Pyramiden på Svalbard okober 2020

MÅNED/DAG/TID -21 AKTIVTET -21 BESKRIVELSE PRIS
MARS - DATO KOMMER ÅRSMØTE- ARKIVET GRIM UTSATT PGA COVI
APRIL 16.-22. SVALBARDTUR AVLYST PGA COVI
JUNI 31.5.-4.5. LOFOTTUR GJENNOMFØRT 24 DELTAKERE
AUGUST, ONSDAG 25. DAGSTUR TIL BYGLANDSFJORD OG EVJE SE INFO. HER OG SENDT PR. BREV TIL MEDLEMMENE EGENENDEL
SEPTEMBER, SVALBARDTUR INFO. KOMMER EGNANDEL
DESEMBER JULEMØTE INFO. KOMMER