Medlemsaktiviteter 2022

Bilde - Turen til Lofoten juni 2021

Dato Aktivitet Påmelding Pris
Onsdag 9. mars Årsmøte kl. 12 med foredrag fra kl. 11 på Arkivet, Grim. SMS til 975 70 563 "navn og antall" Gratis, lett servering
Onsdag 6. april Besøk Glencore Nikkelverk Påmelding. Pizza i byen etter besøket. 200,-
April Besøk Tonstad Kraftverk Under planlegging Egenandel
Mai Medlemsmøte med foredrag under planlegging Gratis
Mai 19. - 23. Tur til Island påmelding innen 10.1. Eganandel
Juni Vårtur - dagstur med buss Under planlegging Egenandel
Juni Sommerfest med reker Under planlegging Egenandel
August Høsttur -Dagstur med buss Under planlegging Egenandel
September Tur til Knaben Gruer Under planlegging Egenandel
Oktober Høstfest
Desember Julemøte

Medlems-kontigenten for 2022 er kr. 200 for enkeltmedlemmer og
kr. 300 for medlemmer med partner.
Innbetaling kan fortas fortløpende til vår konto 3000 12 26084 i Sparebank Sør. Vi har ikke VIPPS.
Husk å skriv på «navnet ditt og år 2022» i kidfeltet. Er du i tvil om noe, så kontakt kasserer Grete på mobil 901 133 15.